Cronfa Rhaglenni Adloniant a Ffeithiol Cymru a Sky Vision

Os ydych yn gwmni cynhyrchu annibynnol yng Nghymru, neu yn gwmni yn y DU sy'n dymuno cynhyrchu sioeau yng Nghymru, dyma eich cyfle i gael arian ar gyfer eich prosiect. Mae Sky Vision wedi ymuno â Llywodraeth Cymru i gefnogi cynyrchiadau teledu annibynnol yng Nghymru trwy fuddsoddi £400,000 o gyllid ar gyfer rhaglenni adloniant a ffeithiol newydd.

Mae'n rhaid i'ch prosiect beidio â bod wedi ei sgriptio, wedi'i ddatblygu gyda darlledwr yn ddelfrydol, ac mae'n rhaid iddo fodloni un o'r meini prawf canlynol:

  • Cyfres ffeithiol o'r radd flaenaf ym mhen uchaf y farchnad
  • Cyfres ffeithiol a allai ddychwelyd
  • Cyfres a fformatau adloniant/stiwdio a allai ddychwelyd
  • Cyfres a fformatau adloniant ffeithiol a allai ddychwelyd

Os ydych chi'n credu bod eich prosiect yn briodol, lawrlwythwch y ffurflen gan ddefnyddio'r ddolen isod a'i llenwi, ac anfonwch fersiwn PDF i creative.industries@wales.gsi.gov.uk

Darllenwch y canllawiau i gael rhagor o wybodaeth. Fel arall, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at creative.industries@wales.gsi.gov.uk neu anfonwch neges ar Twitter @welshgocreative os oes gennych unrhyw gwestiynau.

The Wales and Sky Vision Entertainment and Factual Fund

If you're an independent production company based in Wales or a UK based company looking to produce shows in Wales, here's your chance to receive funding for your project. Sky Vision has teamed up with the Welsh Government to support independent TV production in Wales by investing £400,000 in funding for new factual and entertainment programmes.

Your project must be non-scripted, preferably in development with a broadcaster and fit one of the following criteria:

  • High-end, blue chip factual series
  • Returnable factual series
  • Returnable entertainment/studio series and formats
  • Returnable factual entertainment series and formats

If you think your project fits the bill, download the form using the link below and send a completed PDF version to lasharna.ross@sky.uk


For more information please see the guidance notes. Alternatively contact us via email at skyvisioninfo@sky.uk or tweet us @_skyvision_ if you have any questions.